Select Page

دسته: نمای ساختمان

ویژگی و مزيت ورق کامپوزیت

ویژگی و مزيت ورق کامپوزیت: زیبایی و درخشندگی نمای ساختمان در ظاهر آلومینیومی. نگهداری آسان نما نیازی به شستشو ندارد . ایجاد ایزولاسیون صوتی و حرارتی. تنوع رنگ فوق العاده و تقریبا نامحدود. ثبات فوق العاده و عمر طولانی در مقابل...

Read More

ویژگی و مزيت ورق کامپوزیت

ویژگی و مزيت ورق کامپوزیت: زیبایی و درخشندگی نمای ساختمان در ظاهر آلومینیومی. نگهداری آسان نما نیازی به شستشو ندارد . ایجاد ایزولاسیون صوتی و حرارتی. تنوع رنگ فوق العاده و تقریبا نامحدود. ثبات فوق العاده و عمر طولانی در مقابل...

Read More
Loading